Na Malcie

wpis w: Power | 0

W końcu lipca dyrekcja naszego liceum wzięła udział w szkoleniu Creative Leadership w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kurs, który niewątpliwie przyniósł nowy power naszej kadrze kierowniczej, odbył się na Malcie w dniach 25 – 29 lipca 2017 r. Uczestnicy: pani Bożena Karpowicz, pani Anna Snarska, pani Anna Zawadzka i pan Kazimierz Klekotko kreatywnie ćwiczyli na warsztatach różne umiejętności liderów.

Przekazali nam, że zajęcia były zorientowane na kształcenie holistycznego lidera, który potrafi wykorzystać w różnych problematycznych sytuacjach zarówno logiczną jak i intuicyjną ocenę. Uczyły integrowania działania prawej i lewej półkuli mózgu. Rozwijały kreatywne myślenie oraz pozwalały zdiagnozować własne możliwości, trudności i sposoby pracy w grupie społecznej. 

Malta była też miejscem, gdzie w dniach 7 – 11 lipca 2017r. panie: Małgorzata Borowska i Ewa Polanis uczestniczyły w szkoleniu: „Public speaking, communication & presentation skills for Professionals”, zorganizowanym przez szkołę Alpha School of English na Malcie, w ramach projektu „Kuźnia Mentorów”, „Zagranicznej mobilności kadry edukacji szkolnej" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkolenia prowadzony przez Christine Armstrong obejmował:

  • rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej i społecznej,
  • doskonalenie technik wystąpień publicznych, warstwa werbalna i niewerbalna, zarządzanie uwagą audytorium i budowanie relacji z odbiorcą,
  • sztuka retoryki, budowanie napięcia, anegdota, metafora, antyteza, pytania i pytania retoryczne – budowanie dialogu, pauza, słowa klucze,
  • poznanie technik obniżenia stresu przed prezentacją i kontrola emocji w trakcie wystąpienia,
  • podwyższenie świadomości różnic kulturowych i barier komunikacyjnych jakie one kreują,
  • doskonalenie umiejętności językowych z języka angielskiego w zakresie mówienia, słuchania, pisania, czytania w obszarze tematycznym szkolenia.