Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  
4 września 2017 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2017 r.Zimowa przerwa świąteczna
22 stycznia - 4 lutego 2018 r.Ferie zimowe
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
27 kwietnia 2018 r.Zakończenie zajęć w klasach III
ustali dyrektor CKEPisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
22 czerwca 2018 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

  
18.10.2017 r.Święto Szkoły
08.01.2018 r.Prawosławne Boże Narodzenie
09.04.2018 r.Prawosławna Wielkanoc
30.04.2018 r.Poniedziałek przed Świętem 1 Maja
02.05.2018 r.Środa przed Świętem Konstytucji 3 Maja
04.05.2018 r. Egzamin maturalny - piątek
07.05.2018 r.Egzamin maturalny - poniedziałek
08.05.2018 r.Egzamin maturalny - wtorek
01.06.2018 r.Piątek po Bożym Ciele
II semestr 2017/2018 
22 lutego 2018 r.Rada pedagogiczna (szkoleniowa)
20 marca 2018 r.Wystawienie uczniom klas III przewidywanej oceny rocznej
21 marca 2018 r.Zebranie z rodzicami klas III
Ostateczny termin poinformowania uczniów klas III o przewidywanej ocenie rocznej
(pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
13 kwietnia 2018 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
20 kwietnia 2018 r.Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych uczniom klas III
Harmonogram Forum SzkółDni otwarte szkoły dla gimnazjalistów
23 kwietnia 2018 r.Rada Pedagogiczna - wszyscy nauczyciele -
klasyfikacja uczniów klas III
Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w IV LO
27 kwietnia 2018 r.Zakończenie zajęć w klasach III
11 maja 2018 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanej ocenie rocznej
(pisemne wręczenie zagrożeń stopniem ndst.)
14 czerwca 2018 r.Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych w klasach I i II
18 czerwca 2018 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów klas I i II. Podsumowanie pracy wychowawczej
21 czerwca 2018 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
22 czerwca 2018 r.Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
I semestr 2017/2018 
08.09.2017 r.Zebrania z rodzicami klas I
28.09.2017 r.Rada szkoleniowa
18.10.2017 r.Święto Szkoły, prezentacje klas I i Otrzęsiny
26.10.2017 r.Zebranie z rodzicami klas II
27.10.2017 r.Zebranie z rodzicami klas III
23.11.2017 r.Rada szkoleniowa
24.11.2017 r.Zebrania z rodzicami klas I
11.12.2017 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie semestralnej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
12.12.2017 r.Dzień otwarty dla rodziców
12.01.2018 r.Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych
15.01.2018 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów
16.01.2018 r.Zebranie z rodzicami klas I
17.01.2018 r.Zebranie z rodzicami klas II i III
18.01.2018 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
09.02.2018 r.Apel podsumowujący I semestr