Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  
3 września 2018 r.Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 - 31 grudnia 2018 r.Zimowa przerwa świąteczna
21 stycznia - 3 lutego 2019 r.Ferie zimowe
18 – 23 kwietnia 2019 r. Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 r.Zakończenie zajęć w klasach III
maj 2019 r. - szczegóły ustali dyrektor CKEPisemne i ustne egzaminy maturalne w sesji wiosennej
20 czerwca 2019 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Boże Ciało
21 czerwca 2019 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.Ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

  
19.10.2018 r.Święto Szkoły
2.11.2018 r.Dzień Zaduszny - piątek po 1 XI
07.01.2019 r.Prawosławne Boże Narodzenie
29.04.2019 r.Prawosławna Wielkanoc
30.04.2019 r.Dzień wolny - wtorek
02.05.2019 r.Święto Flagi - czwartek przed Świętem Konstytucji 3 Maja
06.05.2019 r. Egzamin maturalny - poniedziałek
07.05.2019 r.Egzamin maturalny - wtorek
08.05.2019 r.Egzamin maturalny - środa
I semestr 2018/2019 
07.09.2018 r.Zebrania rodziców klas I
10.10.2018 r.Rada szkoleniowa
19.10.2018 r.Święto Szkoły, prezentacje klas I i Otrzęsiny
25.10.2018 r.Zebranie rodziców klas II
26.10.2018 r.Zebranie rodziców klas III
22.11.2018 r.Rada szkoleniowa
23.11.2018 r.Zebrania rodziców klas I
7.12.2018 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej (pisemne wręczenie informacji o ocenach)
21.12.2018 r.Ostateczny termin poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej
10.12.2018 r.Dzień otwarty dla rodziców
10.01.2019 r.Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych
14.01.2019 r.Rada pedagogiczna – klasyfikacyjna uczniów
16.01.2019 r.Zebranie z rodzicami klas I i II
17.01.2019 r.Zebranie z rodzicami klas III
18.01.2019 r.Rada pedagogiczna podsumowująca
7.02.2019 r.Apel podsumowujący I semestr