Dyżury nauczycieli - grafik ważny od 9 maja 2018 r.

 

 

BLOK
SPORTOWY

 

 

SZATNIA

 

PARTER

I
PIĘTRO

II
PIĘTRO

Poniedziałek

 

 

Po 2-3 J. Wasilewski

Po 4-5 K. Ciepły

Po 6-7 K. Wojszko

 

Po 1-2 A. Szuchalska

Po 3-4 R. Morozewicz

 

 

Po 0-2 K. Klekotko

Po 1-3 M. Borowska

Po 3-4 A. Dzięgielewska

Po 4    A.
Mydlarz

Po 5-6 I. Bezubik

Po 5-7 J. Laudańska

Po 7-8 M. Janusz

Po 0-2 B. Kukiełko

Po 1-3 B. Wilczyńska

Po 3-4 J. Wap

Po 4-5 E. Topczewska

Po 5-6 G. Karpiuk

Po 6-7 K. Nurkowska

Po 0-2 M. Kawczyński

Po 1-2 M. Mucha

Po 3-4 E. Noskowicz

Po 3-4 M. Ryczkowska

Po 5-6 D. Dobreńko

Po 5-6 B. Ostaszewska

Po 7-8 M. Wilczewska

Wtorek

Po 2    R.
Morozewicz

Po 3-4 J. Wasilewski

Po 5-7 S. Mydlarz

 

Po 1-2 A. Łakus

Po 3-4 B. Suchocka

 

Po 0-2 J. Łapuć

Po
1-3 K. Klekotko

Po 3-4 K. Ciepły

Po 4-5 I. Bezubik

Po 5-6 G. Karpiuk

Po 6-7 I. Kuklińska

Po 0-2 J. Świerzyńska

Po 1-2 D. Dobreńko

Po 3-4 M. Bajguz

Po 3-4 B. Bućko

Po 5-6 A. Pietryczuk

Po 5-6 C. Bieła

Po 0-2 M. Grabowska

Po 1-2 H. Szast

Po 3-4 A. Krupicka

Po 3-4 H. Ciemnicka

Po 5-6 W. Suchocka

Po 5-7 M. Wilczewska

Środa

Po 2-4 B. Suchocka

Po 5-6 A. Mydlarz

 

 

Po 1-2 M. Rogalski

Po 3-4 K. Wojszko

Po 0-2 A. Łakus

Po 1-3 M. Haraburda

Po 3-4 J. Chwiećko

Po 4     J.
Laudańska

Po 5-6 A. Dzięgielewska

Po 5-7  M.
Sadowska

Po 0-1 C. Bieła

Po 1-2 T. Mięgoć

Po 2-3 P. Worobiej

Po 3-4 D. Bielicka

Po 4-5 K. Nurkowska

Po 5-6 B. Kukiełko

Po 6-7 B. Bućko

Po 0-2 G. Radłowski

Po 1-3 P. Andryszak

Po 3-4 E. Gobcewicz

Po 4-5 E. Noskowicz

Po 5-6 M. Kawczyński

Po 6-7 Ł. Wiśniewski

Czwartek

Po 4-5 R. Morozewicz

Po 6-7 K. Ciepły

 

Po 1-2 W. Brzezińska

Po 3-4 J. Łapuć

 

Po 0-2 M. Popławska

Po 1-2 J. Świerzyńska

Po 3-4 E. Chlebińska

Po 3-5 A. Szuchalska

Po 5-6 A. Mydlarz

Po 6-7 R. Sołowiej

Po 0-2 P. Worobiej

Po 1-3 J. Wap

Po 3-4 M. Bajguz

Po 4-5 I. Bankiewicz

Po 5-6 T. Mięgoć

Po 6-7 K. Rogowski

Po 0-2 H. Szast

Po 1-3 A. Krupicka

Po 3-4 Ł. Wiśniewski

Po 4-5 E. Jabłońska

Po 5-6 H. Ciemnicka

Po 6-7 K. Maleszewski

Piątek

Po 0-1 K. Wojszko

Po 2-3 J. Wasilewski

 

Po 1-2 S. Mydlarz

Po 3-4 G. Radłowski

 

Po 0-2 I. Kuklińska

Po 1-3 E. Chlebińska

Po 3-4 M. Popławska

Po 4-5 M. Borowska

Po 5-6 R. Sołowiej

Po 6-7 W. Brzezińska

Po 0-1 W. Suchocka

Po 2-3 M. Haraburda

Po 2    M.
Sadowska

Po 3-4 D. Bielicka

Po 4     A.
Pietryczuk

Po 5     E.
Topczewska

Po 5-6 I. Bankiewicz

Po 6-7 C. Spisak

Po 0-1 K. Rogowski

Po 1-2 E. Gobcewicz

Po 2-3 M. Grabowska

Po 3-4 M. Ryczkowska

Po 4-5 K. Maleszewski

Po 5-6 M. Mucha

Po 6-7 A. Cudowski