Dyżury nauczycieli - aktualizacja od 23 września 2019 r.

BLOK SPORTOWY

SZATNIA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

Poniedziałek

Po 0-2 J. Wasilewski

Po 3-5 A. Wysocka

Po 6-9 S. Mydlarz

Po 1-2 A. Timofiejuk

Po 3-4 E. Chlebińska

Po 5-6 J. Laudańska

Po 7    K. Wojszko

Po 0-2 J. Świerzyńska

Po 1-2 I. Bezubik

Po 3-5 R. Więcko

Po 3-4 A. Szuchalska

Po 5-6 E. Polanis

Po 6-7 A. Łakus

Po 7-10 R. Sołowiej

Po 0-2. I. Bankiewicz

Po 1-2 A. Leszkowicz

Po 3-4 J. Łapuć

Po 3-4 T. Mięgoć

Po 5-6 B. Kukiełko

Po 5-6 M. Sadowska

Po 7-8 K. Nurkowska

Po 7-10 A. Wolańska

Po 0-1 E. Jabłońska

Po 1-3 E. Gobcewicz

Po 2-3 M. Łapiński

Po 4-5 K. Maleszewski

Po 4-5 B. Ostaszewska

Po 6-7 M. Grabowska

Po 6-8 D. Dobreńko

Po 8-10 A. Cudowski

Wtorek

Po 0-2 A. Timofiejuk

Po 3-5 B. Suchocka

Po 6-8 J. Wasilewski

Po 1-2 C. Wojno

Po 3-5 A. Mydlarz

Po 6-7 K. Ciepły

Po 0-2 A. Leszkowicz

Po 1-3 M. Borowska

Po 3-4 M. Popławska

Po 4-5 H. Ciemnicka

Po 5-6 T. Tyl

Po 6-7 E. Chlebińska

Po 7-8 I. Kuklińska

Po 8-10 R. Sołowiej

Po 0-2  P. Worobiej

Po 1-3  M. Zaleska

Po 3-4 G. Karpiuk

Po 4-5 J. Wap

Po 5-6 D. Bielicka

Po 6-7 Ł. Wiśniewski

Po 7-10 I. Bankiewicz

Po 0-2 E. Noskowicz

Po 1-3 W. Suchocka

Po 3-4 M. Dziubińska

Po 4-5 B. Ostaszewska

Po 5-6 M. Wilczewska

Po 6-7 M. Ryczkowska

Po 7-10 K. Maleszewski

Środa

Po 0-2 A. Timofiejuk

Po 3    J. Wasilewski

Po 4-5 R. Morozewicz

Po 6-9 A. Mydlarz

Po 1-3 A. Szuchalska

Po 4-5 K. Ciepły

Po 6-7 B. Suchocka

Po 0-3 K. Rogowski

Po 1-3 B. Bućko

Po 4-5 G. Radłowski

Po 4-5 M. Haraburda

Po 6-7 A. Łakus

Po 6-8 M. Ryczkowska

Po 0-2 P. Koda

Po 1-3 K. Nurkowska

Po 3-4 M. Bajguz

Po 4-5 J. Laudańska

Po 5-6 G. Karpiuk

Po 6-8 A. Pietryczuk

Po 7-9 M. Mucha

Po 0-2 A. Krupicka

Po 1-3 H. Szast

Po 3-4 K. Ostaszewska

Po 4-5 A. Wolańska

Po 5-6 M. Dziubińska

Po 6-8 M. Łapiński

Po 7-10 E. Gobcewicz

Czwartek

Po 0-2 T. Kiersnowski

Po 3-4 K. Ciepły

Po 5-6 A. Wysocka

Po 7-10 K. Wojszko

Po 1-2 J. Karpiuk

Po 3 J. Wasilewski

Po 4-5 M. Borowska

Po 6-7 E. Polanis

Po 1-3  M. Popławska

Po 1-3 I. Kuklińska

Po 4-5 J. Świerzyńska

Po 4-5 K. Klekotko

Po 6-7 J. Łapuć

Po 6-7 T. Tyl

Po 8-9 J. Taranienko

Po 8-10 W. Brzezińska

Po 0-2 M. Grabowska

Po 1-2 C. Bieła

Po 3-4 J. Wap

Po 3-5 P. Andryszak

Po 5-6 P. Worobiej

Po 6-7 K. Ostaszewska

Po 7-8 S. Kochanowska

Po 8-10 N. Półtorak

Po 0-2 M. Kawczyński

Po 1-3 E. Noskowicz

Po 3-4 E. Jabłońska

Po 4-5 W. Suchocka

Po 5-6 M. Wilczewska

Po 6-7 M. Zaleska

Po 7-10 M. Mucha

Piątek

Po 0-2 C. Wojno

Po 3-4 K. Wojszko

Po 5-8 R. Morozewicz

Po 1-2 M. Rogalski

Po 3-5 S. Mydlarz

Po 6-7 I. Bezubik

Po 0-2 M. Bajguz

Po 1-2 D. Dobreńko

Po 3-4 G. Radłowski

Po 3-5 M. Janusz

Po 5-6 K. Klekotko

Po 6-7 W. Brzezińska

Po 7-8 M. Sadowska

Po 8-10 R. Sołowiej

Po 0-2 B. Bućko

Po 1-3 B. Kukiełko

Po 3-4 M. Haraburda

Po 4-5 C. Bieła

Po 5-6 T. Mięgoć

Po 6-7 Ł. Wiśniewski

Po 7-9 D. Bielicka

Po 8-10 E. Rogowska

Po 0-1 H. Szast

Po 1-2 A. Krupicka

Po 2-3 K. Rogowski

Po 3-4 A. Pietryczuk

Po 4-6 A. Cudowski

Po 5-6 M. Kawczyński

Po 7-8 H. Ciemnicka

Po 7-8 C. Spisak