Dyżury nauczycieli - grafik ważny od 19 lutego 2018r.

 

 

BLOK SPORTOWY

 

 

SZATNIA

 

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

Poniedziałek

 

0    J. Karpiuk

1-2 J.Wasilewski

3-4 R.Morozewicz

5-6 A. Mydlarz

7    B.Suchocka

 

Po 1-2 A. Szuchalska

Po 3-4 G. Radłowski

Po 5-6 J. Laudańska

 

Po 0-2 M. Popławska

Po 1-2 M. Borowska

Po 3-5. K. Klekotko

Po 3-5 A. Łakus

Po 6-7 M. Janusz

Po 6-8 E. Gobcewicz

Po 0-2 B. Kukiełko

Po 1-3 P. Worobiej

Po 3-5 I. Bankiewicz

Po 4-5 J. Wap

Po 6-7
J. Świerzyńska

Po 6-9 D. Bielicka

Po 0-2 M. Mucha

Po 1-3 M.Kawczyński

Po 3-5 E. Jabłońska

Po 4-5 H. Ciemnicka

Po 6-7 P. Andryszak

Po 6-9 C. Bieła

Wtorek

0-2
R. Morozewicz

3-4 K. Ciepły

5    A. Mydlarz

6-7 S. Mydlarz

 

Po 1 K. Ciepły

Po 2 J. Wasilewski

Po 3 S. Mydlarz

Po 4 R. Morozewicz

Po 5-6
A. Dzięgielewska

 

Po 0-2 J. Łapuć

Po1-3 M. Ryczkowska

Po 3-4 I. Bezubik

Po 4-5 J. Laudańska

Po 5-7 E. Chlebińska

Po 6-9 R. Sołowiej

Po 0-2 D. Bielicka

Po 1-3 B. Bućko

Po 3-5 A. Cudowski

Po 4-5 A. Pietryczuk

Po 6-7 K. Nurkowska

Po 6-8 B. Wilczyńska

Po 0-2 H. Szast

Po 1-3 A. Krupicka

Po 3-5
K. Maleszewski

Po 4-5 D. Dobreńko

Po 6-7 M.Wilczewska

Po 6-8 P. Andryszak

Środa

2-4 K. Wojszko

5    K. Ciepły

6    A. Mydlarz

7    S. Mydlarz

 

Po 1-2 I. Kuklińska

Po 3-4 A. Łakus

Po 5    A. Mydlarz

Po 6    B. Suchocka

Po 0-2 C. Spisak

Po 1-3 M. Sadowska

Po 3-5 M. Haraburda

Po 4-5 M. Popławska

Po 6-7 J. Chwiećko

Po 6-7 K. Rogowski

Po 0-2 E.Topczewska

Po 1-3 P. Worobiej

Po 3-5 M. Rogalski

Po 4-5 T. Mięgoć

Po 6-7 Ł.Wiśniewski

Po 6-7 I. Bankiewicz

Po 0-2 M. Mucha

Po 1-3 E. Noskowicz

Po 3-5
B. Ostaszewska

Po 4-5 G.Karpiuk

Po 6-7 M.Grabowska

Po 6-8
K. Maleszewski

Czwartek

0-1 T.Kiersnowski

2-4 J.Wasilewski

5   B. Suchocka

6   K. Ciepły

7   B. Suchocka

 

Po 1-2 J. Chwiećko

Po 3-4 M. Haraburda

Po 5-6 R. Sołowiej

 

Po 0-2 J. Świerzyńska

Po 1-3 M. Sadowska

Po 4    W. Brzezińska

Po 3-5 G. Radłowski

Po 5-7 A. Szuchalska

Po 6-8 A. Dzięgielewska

Po 0-2 B. Bućko

Po 1-3 A. Pietryczuk

Po 3-4 C. Bieła

Po 4-5 M. Bajguz

Po 5-7 K. Nurkowska

Po 6-8 E.Topczewska

Po 0-2 D. Dobreńko

Po 1-3 E. Gobcewicz

Po 3-5 M.Wilczewska

Po 4-5
M. Ryczkowska

Po 6-7 W. Suchocka

Po 6-8 E. Noskowicz

Piątek

0-2 K. Wojszko

3-4 B. Suchocka

5-6 S. Mydlarz

Po 1-2 I. Kuklińska

Po 3-4 K. Klekotko

Po 5-6 J. Łapuć

Po 0-2 K. Rogowski

Po 1-3 W. Suchocka

Po 4    M. Janusz

Po 3-4 E. Chlebińska

Po 5-7 M. Borowska

Po 5-7 I. Bezubik

Po 0-2 J. Wap

Po 1-3 M. Bajguz

Po 3-5 G. Karpiuk

Po 4-5 T. Mięgoć

Po 6-7 B. Kukielko

Po 6-8 Ł. Wiśniewski

Po 0-2 H. Szast

Po 1-3 A. Krupicka

Po 3-5 M. Grabowska

Po 4-5 H. Ciemnicka

Po 6-7 W. Brzezińska

Po 6-8 M.Kawczyński