Dyżury nauczycieli - grafik ważny od 5 września 2017r.

SZATNIA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

Poniedziałek

Po 1-2 M. Borowska

Po 3-4 A. Dzięgielewska

Po 5-6 J. Laudańska

Po 0-2 M. Popławska

Po 1-2 G. Radłowski

Po 3-5. K. Klekotko

Po 3-5 A. Łakus

Po 6-8. M. Janusz

Po 6-7 E. Gobcewicz

Po 0-2 P. Worobiej

Po 1-3 E. Topczewska

Po 3-5 I. Bankiewicz

Po 4-5 B. Kukiełko

Po 6-7 P. Andryszak

Po 6-9 D. Bielicka

Po 0-2 A. Krupicka

Po 1-2 H. Szast

Po 3-5 E. Jabłońska

Po 3-5 H. Ciemnicka

Po 6-7 E. Noskowicz

Po 6-9 K. Maleszewski

Wtorek

Po 1-2 K. Klekotko

Po 3-4 A. Szuchalska

Po 5-6 I. Bezubik

Po 0-2 J. Łapuć

Po 1-3 M. Ryczkowska

Po 3-5 E. Chlebińska

Po 4-5 J. Laudańska

Po 6-7 M. Rogalski

Po 6-9 R. Sołowiej

Po 0-2 D. Bielicka

Po 1-3 C. Bieła

Po 3-5 P. Worobiej

Po 4-5 M. Zaleska

Po 6-7 K. Nurkowska

Po 6-8 B. Wilczyńska

Po 0-3 H. Szast

Po 1-3 A. Krupicka

Po 4-5 M. Wilczewska

Po 4-5 P. Andryszak

Po 6-7 D. Dobreńko

Po 6-9 M. Kawczyński

Środa

Po 1-2 I. Kuklińska

Po 3-4 A. Łakus

Po 5-6 M. Sadowska

Po 0-3 M. Bajguz

Po 1-4 I. Bezubik

Po 4-5 K. Rogowski

Po 5-6 M. Popławska

Po 6-7 J. Chwiećko

Po 0-2 J. Wap

Po 1-3 T. Mięgoć

Po 3-5 D. Dobreńko

Po 4-5 J. Świerzyńska

Po 6-7 I. Bankiewicz

Po 6-8 Ł.Wiśniewski

Po 0-1 M. Mucha

Po 1-3 E. Noskowicz

Po 2-5 B. Ostaszewska

Po 4-5 K. Ostaszewska

Po 6-8 M. Grabowska

Po 6-9. K. Maleszewski

Czwartek

Po 1-2 Ł. Wiśniewski

Po 3-4 R. Sołowiej

Po 5-6 M. Rogalski

Po 0-2 J. Świerzyńska

Po 1-3 M. Sadowska

Po 3-5 M. Haraburda

Po 4-5 W. Brzezińska

Po 6-7 H. Ciemnicka

Po 6-8 A. Dzięgielewska

Po 0-3 J. Wap

Po 1-2 B. Bućko

Po 3-5 K. Nurkowska

Po 4-5 M. Bajguz

Po 6-7 B. Kukiełko

Po 6-8 E. Topczewska

Po 0-3 E. Gobcewicz

Po 1-4 G. Karpiuk

Po 4-5 M. Wilczewska

Po 5-7 W. Suchocka

Po 6-9 K. Rogowski

Piątek

Po 1-2 E. Chlebińska

Po 3-4 M. Haraburda

Po 5-6 J. Łapuć

Po 0-2 I. Kuklińska

Po 1-3 W. Suchocka

Po 3-4 M. Zaleska

Po 4-5 C. Spisak

Po 5-7 M. Borowska

Po 6-7 W. Brzezińska

Po 0-2 T. Mięgoć

Po 1-4 B. Bućko

Po 3-4 G. Karpiuk

Po 5-7 M. Mucha

Po 5-8 G. Radłowski

Po 0-2 M. Ryczkowska

Po 1-3 C. Bieła

Po 3-5 A. Cudowski

Po 4-5 M. Grabowska

Po 6-7 M. Kawczyński

Po 6-8 K. Ostaszewska