Dyżury nauczycieli - grafik ważny od 4 września 2018 r.

 

 BLOK SPORTOWY

 SZATNIA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

Poniedziałek

 

Po 0-1
T. Kiersnowski

Po 2-4
K. Ciepły

Po 5-7
A. Mydlarz

 

 

Po 1-2
R. Morozewicz

Po 3-4
K. Klekotko

Po 5-7
A. Łakus

 

Po 0-1
B. Kukiełko

Po 1-3
E. Polanis

Po 2-4
W. Brzezińska

Po 4-5
K. Rogowski

Po 5-6
M. Haraburda

Po 6- 7
R. Sołowiej

Po 0-2
A. Wolańska

Po 1-3
J. Laudańska

Po 3-5
T. Mięgoć

Po 4-5
P. Worobiej

Po 6-7
I. Bankiewicz

Po 6-8
C. Bieła

Po 0-2
H. Szast

Po 1-2
A. Krupicka

Po 3-4
M. Mucha

Po 3-5
G. Radłowski

Po 5-7
M. Ryczkowska

Po 6-8
A. Cudowski

Wtorek

Po 0-2
R. Morozewicz

Po 3-5
K. Ciepły

Po 6-7
K. Wojszko

 

Po 1-2
J. Wasilewski

Po 3-4
I. Kuklińska

Po 5-6
S. Mydlarz

 

Po 0-2
U. Tylicka

Po 1-3
J. Chwiećko

Po 3-4
M. Popławska

Po 4-5
M. Borowska

Po 5-6
E. Polanis

Po 6-7
E. Gobcewicz

Po 0-2
D. Dobreńko

Po 1-3
B. Bućko

Po 4-5
M. Sadowska

Po 3-4
J. Świerzyńska

Po 5-7
T. Tyl

Po 6-8
I. Bankiewicz

Po 0-2
A. Krupicka

Po 1-2
H. Szast

Po 3-5
B. Ostaszewska

Po 3-5
M. Kawczyński

Po 6-7
E. Noskowicz

Po 6-8
M. Mucha

Środa

Po 2-4
B. Suchocka

Po 5-7
S. Mydlarz

 

Po 1-2
A. Łakus

Po 3-4
K. Wojszko

Po 5-6
J.Wasilewski

Po 0-3
R. Sołowiej

Po 1-3
M. Popławska

Po 4-5
H. Ciemnicka

Po 4-5
M. Rogalski

Po 6-7
I. Bezubik

Po 6-8
A. Szuchalska

Po 0-2
D. Bielicka

Po 1-2
Ł. Wiśniewski

Po 3-4
J. Wap

Po 3-5
P. Koda

Po 5-6
K. Nurkowska

Po 6-7
M. Janusz

Po 7-9
B. Kukiełko

Po 0-2
W. Suchocka

Po 1-3
M. Grabowska

Po 3-4
M. Ryczkowska

Po 4-5
M. Wilczewska

Po 5-7
K. Maleszewski

Po 6-9
A. Wolańska

Czwartek

Po 0-2
J. Karpiuk

Po 3-4
J. Wasilewski

Po 5-7
A. Mydlarz

 

Po 1-2
E. Chlebińska

Po 3-4
R. Morozewicz

Po 5-6
I. Kuklińska

 

Po 0-2
J. Łapuć

Po 1-3
J. Świerzyńska

Po 3-4
A. Szuchalska

Po 4-5
G. Karpiuk

Po 5-6
C. Bieła

Po 6-7
B. Bućko

Po 0-2
J. Wap   

Po 1-3
M. Dziubińska

Po 4-5
M. Bajguz

Po 3-5
M. Zaleska

Po 6-7
P. Worobiej

Po 6-9
D. Bielicka

Po 0-2
E. Noskowicz

Po 1-3
H. Ciemnicka

Po 3-5
E. Jabłońska

Po 4-5
M. Grabowska

Po 6-7
M. Kawczyński

Po 6-7
D. Dobreńko

Po 8
A. Półtorak

Piątek

Po 0-2
K. Wojszko

Po 3-5
B. Suchocka

 

Po 1-2
G. Radłowski

Po 3-4
J. Laudańska

Po 5-6
I. Bezubik

Po 0-3
E. Chlebińska

Po 1-3
M. Sadowska

Po 4-5
M. Borowska

Po 4-5
K. Klekotko

Po 6-7
C. Spisak

Po 6
M. Haraburda

Po 0-2
M. Bajguz

Po 1-2
T. Mięgoć

Po 3-4
G. 
Karpiuk

Po 3-5
Ł. Wiśniewski

Po 5-6
K. Nurkowska

Po 6-7
J. Łapuć

Po 0-2
W. Suchocka

Po 1-2
K. Maleszewski

Po 3-4
M. Dziubińska

Po 3-4
M. Wilczewska

Po 5
M. Zaleska

Po 5-6
P. Andryszak

Po 7
A. Pietryczuk

Po 6-8
E. Gobcewicz