Zapraszamy Rodziców

We poniedziałek 10 grudnia 2018 r. w naszym liceum organizujemy Dzień Otwarty dla Rodziców. Na miesiąc przed końcem semestru będziecie mogli Państwo porozmawiać z każdym nauczycielem.

Serdecznie zapraszamy w godzinach od 17.00 do 19.00.

Nauczyciele czekają na Państwa w następujących salach:

Przedmiot

Nazwiska
nauczycieli

Sala
lekcyjna

język polski, wiedza
o kulturze, język rosyjski

p. A. Wolańska
p. D. Bielicka
p. T. Mięgoć (j. polski, j. rosyjski)

36

p. I. Bankiewicz
p. K. Nurkowska
p. Ł. Wiśniewski (j. polski, wiedza o kulturze)

37

p. A. Zawadzka (j. polski, wiedza o kulturze)

gabinet wicedyrektora

język angielski

p. J. Laudańska
p. I. Kuklińska
p. J. Łapuć

10

p. E. Chlebińska
p. E. Polanis
p. 
A. Szuchalska

10 a

p. J. Wap
p. K. Klekotko

35

p. M. Haraburda
p. A. Łakus

11

język niemiecki

 

p. H. Ciemnicka
p. M. Ryczkowska

48

Język łaciński,  francuski, hiszpański

p. Borowska – łaciński
p. M. Sadowska – francuski
p. M. Janusz – hiszpański

9

język rosyjski,

p. B. Ostaszewska – nb (zwolnienie lekarskie)
p. E. Jabłońska

54

matematyka

p. M. Bajguz
p. M. Popławska
p. P. Worobiej

40

p. B. Bućko,
p. J. Świerzyńska

39

historia, edukacja
dla bezpieczeństwa,

wiedza o
społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

p. M. Grabowska – historia, his
p. M. Kawczyński – historia, wos,

 

p. G. Radłowski – historia, his
p. K. Rogowski – historia, his

 

56

 

 

12

p. K. Maleszewski – wos, his – w godz. 16.45 – 18.45 

p. I. Bezubik – podst. przedsiębiorczości,
p. B. Kukiełko – edukacja dla bezpieczeństwa, his

57

38

chemia

p. E. Noskowicz,
p. A. Krupicka,

p. M. Cudowski (chemia, biologia)
p. A. Pietryczuk (biologia)

 

51

 

 

52

fizyka

p. E. Gobcewicz
p. P. Andryszak
p. M. Mucha – Grabowska

49

biologia

p. C. Bieła
p. M. Zaleska – Szczygieł
p. M. Dziubińska

30

p. A. Snarska

 

gabinet wicedyrektora

p. B. Karpowicz

 

gabinet dyrektora

geografia

p. H. Szast
p. D. Dobreńko – nb (zwolnienie lekarskie)

 

55

informatyka,
technologia informacyjna, matematyka

p. B. Szast
p. W. Suchocka (informatyka,matematyka),
p. M. Wilczewska

 

58

religia

s. Tomira
ks. J. Chwiećko
ks. T. Tyl
p. R. Sołowiej

 

33

etyka, filozofia

p. M. Rogalski

 

12

wychowanie fizyczne

p. K. Ciepły
p. R. Morozewicz
p. A. Mydlarz
p. S. Mydlarz
p. J. Wasilewski
p. A. Molska – Basiel
p. J. Karpiuk
p. T. Kiersnowski
p. A. Timofiejuk
p. C. Wojna

13 

 

 

 

 

14

p. B. Suchocka
p. K. Wojszko

15

pedagog, psycholog

p. M. Miastkowska – pedagog
p. E. Repsz – Korotkich – pedagog
p. G. Karpiuk – psycholog, katecheza prawosławna

 

gabinety pedagoga, psychologa