Obiady szkolne

Opłata za obiady za okres: 1 – 31 października 2018 r. 75,24 zł (22 x 3,42 zł). Wpłaty należy dokonać w dniach 25 – 27 września 2018 r.

Numer konta bankowego,
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w podanym terminie w sekretariacie szkoły.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:) 

Dodaj komentarz