Obiady szkolne

Opłata za obiady za okres: 4 – 15 czerwca 2018 r.34,20  (10 x 3,42 zł). Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły do 30 maja 2018 r.

Informujemy, że wpłaty można również dokonywać na konto bankowe
w terminach wyznaczonych przez szkołę.

Numer konta bankowego:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:) 

Zostaw Komentarz