Obiady szkolne

Opłata za obiady za okres 02.01 – 19.01.2018 r. – 44,46  (9 x 3,42 zł). Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły w dniach 2 – 3 stycznia 2018 r.

Informujemy, że wpłaty można również dokonywać na konto bankowe
w terminach wyznaczonych przez szkołę.

Numer konta bankowego:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:) 

Zostaw Komentarz