Zapraszamy Rodziców

We wtorek 12 grudnia 2017r. w naszym liceum organizujemy Dzień Otwarty dla Rodziców. Na miesiąc przed końcem semestru będziecie mogli Państwo porozmawiać z każdym nauczycielem.

Serdecznie zapraszamy w godzinach od 17.00 do 19.00.

Nauczyciele czekają na Państwa w następujących salach:

Przedmiot

Nazwiska
nauczycieli

Sala
lekcyjna

język polski, wiedza
o kulturze, język rosyjski

p. I. Bankiewicz,
p. K. Ostaszewska,
p. D. Bielicka,
p. T. Mięgoć (j. polski, j. rosyjski)

 

36

p. K. Nurkowska,
p. E. Topczewska – Kuć,
p. Ł. Wiśniewski (j. polski, wiedza o kulturze)

 

37

p. A. Zawadzka (j. polski, wiedza o kulturze)

 

gabinet wicedyrektora

język angielski

p. J. Laudańska,
p. I. Kuklińska,
p. J. Łapuć

 

10

p. E. Chlebińska,
p. 
A. Szuchalska

 

10 a

p. J. Wap

 

35

p. K. Klekotko,
p. M. Rogalski, 
p. M. Haraburda

 

11

język niemiecki

 

p. H. Ciemnicka,
p. M. Ryczkowska

 

48

Język łaciński,  francuski, hiszpański

p. Borowska – łaciński,
p. M. Sadowska – francuski,
p. M. Janusz (hiszpański) zwolnienie lek.

 

9

język rosyjski,

p. B. Ostaszewska,
p. E. Jabłońska  zwolnienie lek.

 

54

matematyka

p. M. Bajguz,
p. M. Popławska,
p. P. Worobiej

 

40

p. B. Bućko,
p. J. Świerzyńska

 

39

historia, edukacja
dla bezpieczeństwa,

wiedza o
społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

p. M. Grabowska – historia, his
p. G. Radłowski – historia, his
p. M. Kawczyński, – historia, wos,
p. K. Rogowski – historia, his

 

56

p. K. Maleszewski – wos, his
p. I. Bezubik – podst. przedsiębiorczosci,
p. B. Kukiełko – edukacja dla bezpieczeństwa, his

 

57

chemia

p. E. Noskowicz,
p. A. Krupicka,
p. M. Cudowski (chemia, biologia)

 

51

fizyka

p. E. Gobcewicz,
p. P. Andryszak,
p. M. Mucha – Grabowska

 

49

biologia

p. C. Bieła,
p. M. Zaleska – Szczygieł

 

30

p. A. Snarska

 

gabinet wicedyrektora

p. B. Karpowicz

 

gabinet dyrektora

geografia

p. H. Szast,
p. D. Dobreńko

 

55

informatyka,
technologia informacyjna, matematyka

p. B. Szast,
p. W. Suchocka (informatyka,matematyka),
p. M. Wilczewska

 

58

religia

ks. J. Chwiećko,
s. Tomira,
p. R. Sołowiej,
p. A. Dzięgielewska

 

52

etyka, filozofia

p. M. Rogalski

 

8

wychowanie fizyczne

p. K. Ciepły,
p. R. Morozewicz,
p. A. Mydlarz,
p. S. Mydlarz,
p. J. Wasilewski,
p. A. Molska – Basiel,
p. J. Karpiuk,
p. T. Kiersnowski,
p. A. Timofiejuk,
p. C. Wojna

 

12

p. B. Suchocka,
p. K. Wojszko

 

33

pedagog, psycholog

p. M. Miastkowska – pedagog
p. E. Repsz – Korotkich – pedagog
p. G. Karpiuk – psycholog, katecheza prawosławna

 

gabinety pedagoga, psychologa